Alused

Rakendamine - muutuste faas

Optimeeritud printimisteenuste teises etapis näeme neid tegelikke muutusi, mida annab analüüsi tulemustel põhinevate lahenduste rakendamine. Alustades täpsest planeerimisest, paigaldame Teile kogu riist- ja tarkvara ning testime seda põhjalikult. Kui kõik toimib suurepäraselt, anname Teile üle detailse dokumentatsiooni ja viime läbi personali koolituse.

Rakendamine: projekt – muutmine – info ja koolitus

 • OPS arvestab iga tulevikustsenaariumi puhul Teie töötajatega; 
 • OPS pakub süsteemi kõigi komponentide professionaalset rakendust;
 • OPS testib oma lahendusi vahetult Teie silme all;
 • OPS dokumenteerib läbiviidud katsetused ja kõrvaldab kõik puudused ja probleemid;
 • OPS koolitus toimub kohapealse praktilise väljaõppe põhimõttel.

Projekt

Rakendamine - muutuste faas

Eduka tegevuse aluseks on kuldne reegel: „eesmärgile ei jõuta pimesi tegutsedes.“ Niisiis põhineb OPS hoolikal planeerimisel, mille osaks on intervjuud Teie töötajatega ning iga soovitatava riistvara või tarkvara komponendi plusside ja miinuste läbiarutamine.

Optimeerimise planeerimine:

 • Millist riistvara käitust eelistate?
 • Milliseid rakendusi tuleks pakkuda ja kus?
 • Milliste üldtingimustega peaks rakendamisel arvestama?
 • Milliseid dokumente vajate?
 • Teie ettepanekud koolituse läbiviimiseks?

Muutmine

Rakendamine - muutuste faas

Nüüd viime läbi muutused. Uued komponendid rakendame tööle koos Teie töötajatega. Nii saavad nad uue infrastruktuuri kasutamise  võimalustest kohe algusest peale hästi aru. Ühendame teooria praktikaga. Püüdleme täiuslikkuse poole.

Optimaalsuse poole püüdlemisel:

 • Kas kõik paigaldatud seadmed asuvad oma õiges kohas?
 • Kas kõik litsentsid on olemas?
 • Kas tarkvara töötab tõrgeteta?
 • Kas tagavaraks soetatud tarvikute kogus vastab reaalsele vajadusele?
 • Kas dokumentatsioon on usaldusväärne?

Info ja koolitus

Rakendamine - muutuste faas

OPS sissejuhataval seminaril esitletakse uusi seadmeid ning selgitatakse nende käitust ja hooldust. Koolitus keskendub kahele põhieesmärgile: uute töövoogude korraldamisele ja dokumenteerimisele ning hindade muutmisele võimalikult läbipaistvaks.

Efektiivsuse koolitus:

 • Anname Teile üksikasjalikud juhised uute süsteemide kohta;
 • Tutvustame ja selgitame iga uut seadet;
 • Toetame Teid uue tarkvara testimisel;
 • Koostame kindlaksmääratud lahenduse detailse dokumentatsiooni;
 • Leiame Teie küsimustele õiged vastused.