Alused

Konsulteerimine - stardifaas

Meie optimeeritud printimisteenuste esimest etappi võiks võrrelda fitness testiga. Meie spetsialistid analüüsivad Teie printimise infrastruktuuri hetkeseisundit  töökeskkonna, töövoo ja  -protsesside, kulude ja turvalisuse seisukohast (probleemid) , leiavad, mis vajab parandamist (diagnoos) ja soovitavad optimeerimisvõimalusi (ravi).

Konsulteerimine: andmete kogumine – analüüs – optimeerimine

 • OPS kaardistab Teie infrastruktuuri nii silmaga nähtavate kui ka dokumentides esitatud andmete põhjal;
 • OPS teeb andmete kogumisel ja analüüsimisel koostööd Teie töötajatega;
 • OPS tuvastab Teie igapäevaste töövoogude puudused;
 • OPS kontrollib Teie hankeid ja materjalivarusid ning soovitab nende optimeerimist;
 • OPS konsulteerimise eesmärk: selgitada välja, mis on olemas ja mida muuta, kui midagi on puudu;

Andmete kogumine

Konsulteerimine - stardifaas

Puudusi ja kulude ebaefektiivsust on kõige lihtsam avastada seal, kus need tegelikult peituvad: Teie ettevõttes. Sellepärast toimub Teie hetkeseisundi auditeerimine kohapeal,  intervjueerides muu hulgas ka printimise töövooga seotud töötajaid.

Hetkeseisundi auditeerimine:

 • Milliseid süsteeme ja võrgustikke Teie firmas kasutatakse?
 • Millised on Teie kulud tarvikutele (nt paberile, tooneritele, energiale)?
 • Töövoo dokumentatsioon: trükimahud, tööjõu- ja ajakulu, turvalisus?
 • Hankepoliitika: investeeringud, kulum?
 • Kulutused tarkvarale, tehnilisele toele, hooldusele ja remondile?

Analüüs

Konsulteerimine - stardifaas

Meie analüüsime Teie süsteemi funktsionaalsust ja majanduslikku tasuvust. OPS tunneb kõiki prindisüsteeme, nende ühilduvust ja kasutusvõimalusi. Näeme kohe ära, millised kasutatavad lahendused on õigustatud ja millised komponendid vajaksid parandamist.

Hetkeseisundi auditeerimine:

 • Millised Teie prinditöö keskkonda kuuluvad süsteemid töötavad  edukalt?
 • Milliste süsteemide puhul tuleb ette probleeme ühilduvusega?
 • Kas Teie kulud tarvikutele on liiga suured?
 • Mis on Teie tööprotsessi nõrgad kohad?
 • Kas Teil on võimalik kokku hoida hoolduse, remondi ja tehnilise toe arvelt?

Optimeerimine

Konsulteerimine - stardifaas

Pärast täpset analüüsi ja diagnoosi projekteerib OPS Teile optimaalse printimissüsteemi, lähtudes Teie individuaalsetest andmetest ja arvestades töötajate kogemusi. Meie ise peame seda ennetavaks lahenduseks kuna see tagab kõik võimalused uuenduste läbiviimiseks tulevikus.

Hetkeseisundi optimeerimine:

 • Milline riistvara  võiks Teid  tehnoloogilisest ja majanduslikust seisukohast  rahuldada?
 • Milline tarkvara sobib Teie tööprotsessi?
 • Kuidas on võimalik korraldada Teie töötajaile vastuvõetavad ja täidetavad töövood?
 • Kuidas Te saate sisse seada oma trükiprotsessi täieliku kvaliteedijuhtimise?
 • Millist koolitust töötajad vajavad?