Alused

Haldamine – tugifaas

Optimeeritud printimisteenuste kolmandas etapis pakuvad meie eksperdid Teie igapäevaseks tegevuseks vajalikke teenuseid  ja järelevalvet. Haldusteenuste peamiseks eesmärgiks on infrastruktuuri ladusa funktsioneerimise tagamine ning selle kohandamine pidevalt muutuvate nõudmistega.

Haldamine: toimimine – seire – täiustamine

 • OPS tagab kõigi funktsioonide pideva kontrolli;
 • OPS tagab töövoo pideva optimeerimise;
 • OPS tagab tarkvara paindliku kohandamise;
 • OPS tagab püsikulude läbipaistvuse;
 • OPS tagab alati õigeaegsed teenused ja tehnilise toe.

Toimimine

Haldamine – tugifaas

Dokumentide digitaalne töötlemine võimaldab klientidega otse suhelda, vähendada väljaprinte ja säästa raha. Tarvikute digitaalne tarnesüsteem muudab kulud läbipaistvaks. Kui printimise infrastruktuur ei ole millegipärast täiuslik, sekkume selleks, et  rakendada parimaid lahendusi.

Optimaalse tulemuseni jõudmiseks:

 • Teil tuleb printimise igapäevaseks kontrollimiseks valida mingi kindel pidepunkt;
 • Teil tuleb olla kursis uute rakenduste ja toodetega;
 • Teil tuleb endale luua uuenduslik dokumendilogistika;
 • Teil tuleb tarbimist ja kulusid optimeerida ;
 • Meie abiga leiate veelgi rohkem säästuvõimalusi.

Seire

Haldamine – tugifaas

Meie mõistame seiret kui automatiseeritud veatuvastust ning automatiseeritud teenuste ja tarvikute tarnimist. Seadmete töökontroll selgitab välja, kas Teie printimissüsteem on optimaalselt konfigureeritud, samas kui seadmete käituskontroll jälgib, et iga töötaja asuks õiges kohas.

Veaotsing OPSga:

 • Veakoodi  automatiseeritud edastus klienditoe süsteemis (Trouble Ticket`i kaudu);
 • Seire suunitlus: mis-millal-kus-kuidas;
 • Teil on võimalik süsteemi väiksemad vead ise kõrvaldada;
 • Tõsisemad veateated edastatakse meie klienditoele otse;
 • Meie kohapealsed teenused ennetavad Teie töövoo seiskumise.

Täiustamine

Haldamine – tugifaas

Uued funktsioonid eeldavad käitumise muutumist  - meie analüüs tagab tegevuse läbipaistvuse. Probleeme, mida ei saa lahendada seadmete osade väljavahetamise kaudu või uute tarvikute ja rakenduste abil, arutame ümarlauas. Teie otsustate tasemele, millisel soovite teenuseid saada – meie oleme Teie jaoks alati olemas..

Kõik muu võite usaldada meie hooleks:

 • Oleme Teie jaoks alati olemas  - kõrvaldame ka väiksemaid rikkeid.
 • Tuvastame vead Teie süsteemis ja tarkvaras.
 • Loov mõtlemine annab üllatavaid tulemusi.
 • Meie kvalifitseeritud töötajad teavad täpselt, mida teha.
 • OPS viib eduka koostöö uuele tasemele -